Aerobik pro dívky

pro dívky 7 až 13 let 


Rekreační aerobik je kondiční cvičení středně vysoké intenzity pod vedením lektora a na dynamickou hudbu. Cvičební program spojuje aerobní cvičení se základy gymnastiky a klade důraz na správné držení těla a správné dýchání. Pomáhá rozvíjet pohybovou  koordinaci a zvládnout základní prvky akrobacie (kotoul, hvězda, stojka atd.). Do programu jsou zařazeny i základní krokové variace s jednoduchou choreografií. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na celkové zpevnění a posílení těla, na zlepšení pohybové koordinace, na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Na této úrovni se nejedná o žádné soutěžení, ale o všestranně rozvíjející pohybovou aktivitu, která dítěti poskytne základy pro mnohé sporty.

Cvičení v kolektivu vrstevníků mimo jiné dětem pomáhá upevňovat přátelské vztahy a navazovat nové a přináší i psychickou pohodu.

 

Soutěžní (postupový) aerobik je určen dětem s předpoklady a se zájmem o intenzivnější a náročnější formu cvičení. Cílem cvičení je další rozvoj motoricko-funkčních schopností, odrazová a dopadová průprava, rozvoj flexibility, obratnosti, síly a koordinace a nácvik složitějších krokových variací. Děti z tohoto kurzu se mohou, ale nemusí, účastnit různých soutěží, nejen těch postupových.

 

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence rekreační 1 lekce = 60 minut
soutěžní 1 lekce = 120 minut  
den a hodina rekreační čtvrtek 14.45 - 15.45
soutěžní čtvrtek 15.45 - 17.45  
cena kurzu rekreační 900 Kč za pololetí (I. září 2017 - leden 2018, II. únor - červen 2018)
sportovní 1 400 Kč za pololetí (I. září 2016 - leden 2017, II. únor - červen 2017)
volná místa Ještě se můžete přidat ve čtvrtek v 15.45!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Eva Baňková, DiS.

Kvalifikovaná a zkušená lektorka s pedagogickým vzděláním a bohatou praxí. Učitelka mateřské školky a sportovní trenérka s úžasným vztahem k dětem

KURZY

Odběr programu e-mailem