Balet a tanec PIŠKOTKY

pro děti od 5 let       

 

V kurzu se děti nenásilnou formou seznámí se základy klasického i moderního tance a baletu. V hodinách je kladen důraz na rozvoj všech aspektů tanečního pohybu. Děti se za pomoci moderních metod a pomůcek naučí novým pohybovým dovednostem, osvojí si správné držení těla a procvičí koordinaci.

 

Děti se učí také herecké pohybově výrazové jevištní technice. Prohloubí si představivost, prostorové cítění a přirozený taneční projev, tj. vyjádření hudby pohybem. Součástí výuky jsou taneční improvizace a choreografie na dané téma.

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence pokročilí a středně pokročilí 1 lekce = 120 minut
začátečníci 1 lekce = 90 minut 
den a hodina pokročilí pátek 14:00 - 16:00
středně pokročilí pátek 16:00 - 18:00
začátečníci pondělí 14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00  
cena kurzu pokročilí a středně pokročilí 1 600 Kč za pololetí (I. září 2018 - leden 2019, II. únor - červen 2019)
začátečníci 1 400 Kč za pololetí (I. září 2018 - leden 2019, II. únor - červen 2019)
volná místa Kromě začátečníků v pondělí v 15:30 - 17:00 se ještě můžete přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Emilie Bodyová, DiS.

Absolventka taneční konzervatoře Duncan Centre.