Cvičení pro dospělé HATHA JÓGA

VEČERNÍ HATHA JÓGA

 

pro pružné svalstvo a vyrovnanou mysl. Lekce má nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením vhodným na závěr dne. Přes průpravné cviky se přejde k jednoduchým protahovacím ásanám (ásána = tělesná pozice), kdy je důraz kladen na dech a správnost provedení a dle možností také na výdrž v každé pozici. Mezi pozicemi jsou zařazovány krátké pauzy pro zklidnění, kdy pozice doznívá a zvyšují se její účinky. Součástí každé lekce jemné jógy bývá i závěrečná relaxace. Cvičení je vhodné téměř pro každého bez ohledu na věk a tělesnou kondici.

 

S sebou potřebujete: vhodné oblečení a podle obsahu lekce i obuv s nešpinivou podrážkou, karimatku (omezený počet je k zapůjčení na místě). K dispozici je šatna s uzamykatelnými skřínkami.  

 

Po vyplnění přihlášky (jednoduchý formulář lze vyplnit na místě při první návštěvě) můžete chodit na libovolné hodiny označené jako "cvičení pro dospělé". Rezervace místa není nutná. 

 

Cena lekce je 90 Kč a platí se v hotovosti před každou lekcí přímo cvičitelce. 

 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.

Je určen na pohybové aktivity, které probíhají v delším časovém úseku. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě.Chcete-li příspěvek využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je nutné předem jednorázově uhradit takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Pro tyto účely Vám bude vystavena faktura, kterou lze uhradit buď hotově v kanceláři č. 2 nebo bankovním převodem. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 
Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet počet vstupenek opravňujících k návštěvě jakékoliv lekce označené jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek končí k poslednímu dni školního roku 2018 - 2019, tj. k 28.6.2019.   


Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.). 
 


Uhradit předem fakturou určitý počet vstupů (min. 10) můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete. 

 

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 60 minut 
den a hodina středa 19:00 - 20:00 
cena kurzu 90 Kč za lekci (platí se hotově na místě před začátkem každé lekce)
volná místa Můžete se kdykoliv přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Mirka Klapalová