Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let

pro rodiče s dětmi okolo 2 let

 

Cvičební program je zaměřen na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se hrubá i jemná motorika a celková vnímavost dítěte, zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem.

 

Cílem je všestranná pohybová příprava dítěte podporující jeho optimální psychický a tělesný rozvoj. Program pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů a získávat pohybové dovednosti s důrazem na správné držení těla. Speciálně vybrané cviky cvičí s dítětem vždy rodič, čímž se upevňuje vzájemná vazba. 

 

V každé lekci se cvičí na nářadí a s různými pomůckami. Podpora spontánního pohybu za použití vhodných pomůcek u dětí rozvíjí jejich aktuální dovednosti, jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů. Cvičení doprovází básničky a písničky jako podpora vnímání rytmu a rozvoje řeči.
 

 

 

počet žáků skupinová výuka (max. 8 dvojic)
rozsah a frekvence 1 lekce = 45 minut  
den a hodina úterý 9:30 - 10:15
úterý 10:15 - 11:00
čtvrtek 9:30 - 10:15
čtvrtek 10:15 - 11:00  
cena kurzu 1 000 Kč za pololetí (I.= září 2019 - leden 2020, II.= únor - červen 2020)
volná místa Ještě se můžete přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Martina Urbanová

Odběr programu e-mailem