Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let

Cvičební program je zaměřen na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se hrubá i jemná motorika a celková vnímavost dítěte, zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem.

 

Cílem je všestranná pohybová příprava dítěte podporující jeho optimální psychický a tělesný rozvoj. Program pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů a získávat pohybové dovednosti s důrazem na správné držení těla. Speciálně vybrané cviky cvičí s dítětem vždy rodič, čímž se upevňuje vzájemná vazba. 

 

V každé lekci se cvičí na nářadí a s různými pomůckami. Podpora spontánního pohybu za použití vhodných pomůcek u dětí rozvíjí jejich aktuální dovednosti, jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů. Cvičení doprovází básničky a písničky jako podpora vnímání rytmu a rozvoje řeči.

počet žáků skupinová výuka (max. 10 dvojic)
rozsah a frekvence 1 lekce = 45 minut  
den a hodina úterý 9:30 - 10:15, 10:15 - 11:00
čtvrtek 9:30 - 10:15, 10:15 - 11:00  
cena kurzu 900 Kč za pololetí (I. září 2017 - leden 2018, II. únor - červen 2018)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Monika Gemmellová

Certifikovaná instruktorka s bohatými zkušenostmi.

Odběr programu e-mailem