Hra na hudební nástroj pro dospělé

pro dospělé      


nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara, klavír, keyboard, bicí


Žáci během výuky zvládnou technické a výrazové prostředky vybraného nástroje, postupně se seznámí s odpovídající hudební literaturou, naučí se číst z listu a interpretovat hudbu různých žánrů. Hudební nauka je průběžnou součástí výuky. Pro jednotlivé nástroje nejsou stanovené pevné osnovy, vyučující s každým žákem postupuje tempem přiměřeným jeho schopnostem a možnostem s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku. K pokračování v dalším ročníku není nutné skládat žádné zkoušky. Během školního roku se koná několik veřejných vystoupení, zpravidla před Vánocemi a na závěr sezóny. Účast na nich je ale dobrovolná, protože pro některé žáky představuje veřejné vystoupení významný stresující faktor.  

 

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce) 
den a hodina podle individuální dohody ve dnech pondělí až pátek 
cena kurzu 4 200 Kč bicí za pololetí (I. září 2018 - leden 2019, II. únor - červen 2019)
3 300 Kč všechny ostatní nástroje za pololetí (I. září 2018 - leden 2019, II. únor - červen 2019)
volná místa klavír: úterý 9.45 - 10.30
kytara: úterý 17.30 - 18.15, čtvrtek 15.00 - 15.45
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Více lektorů


Eva Bastlová - klavír
Jan Benda - kytara
Markéta Brabcová - klavír
Marek Duda, Dis. - flétna
Eva Frantinová - housle, flétna, klavír
Zuzana Hrbková, Dipl. um. - klavír, flétna
Pavel Rabas - saxofon, klavír, keyboard
Tomáš Rabas - klavír, keyboard
Vít Reichel - flétna, klarinet, saxofon
Taťána Skálová - klavír
Jakub Šuma - bicí