PIŠKOTKY moderní balet a tanec

pro děti od 5 let       


V kurzu se děti nenásilnou formou seznámí se základy klasického i moderního tance a baletu. V hodinách je kladen důraz na rozvoj všech aspektů tanečního pohybu. Děti se za pomoci moderních metod a pomůcek naučí novým pohybovým dovednostem, osvojí si správné držení těla a procvičí koordinaci.

 

Děti se učí také herecké pohybově výrazové jevištní technice. Prohloubí si představivost, prostorové cítění a přirozený taneční projev, tj. vyjádření hudby pohybem. Součástí výuky jsou taneční improvizace a choreografie na dané téma.

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence III. a IV. 1x týdně 1 lekce = 120 minut
začátečníci a II. 1x týdně 1 lekce = 90 minut 
den a hodina Piškotky I. ( začátečníci) pondělí 14:00 - 15:30
Piškotky II. (mírně pokročilí) pondělí 15:30 - 17:00
Piškotky III. (středně pokročilí) pátek 16:00 - 18:00
Piškotky IV. (pokročilí) pátek 14:00 - 16:00  
cena kurzu III. a IV. 1 600 Kč za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
začátečníci a II. 1 400 Kč za pololetí (I. září 2019 - leden 2020, II. únor - červen 2020)
volná místa Ještě se můžete přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Emilie Bodyová, DiS.

Absolventka státní (zřizovatelem je hl. m. Praha) taneční Konzervatoře Duncan Centre zaměřené na soudobý tanec.

KURZY

Odběr programu e-mailem