Sólový zpěv a vědomá práce s hlasem pro dospělé (lektorka Obermajerová)

pro dospělé zájemce o vědomou práci s hlasem, zpěváky i hlasové profesionály (pedagogy, moderátory apod.)


V hodinách se pracuje na nácviku správného používání dechu a pochopení funkce bránice a celého dechového aparátu. Žák je seznámen se základními principy práce s hlasem při pěveckém nebo mluveném projevu a s různými způsoby použití hlasu (od jemných tichých poloh až po hlasité a velmi hlasité). Vše samozřejmě správně technicky a zdravě fyziologicky provedeno, což často vyžaduje i delší nácvik než se odstraní nesprávné návyky z předchozího používání hlasu.
 

Při zpěvu nelze pracovat pouze s hlasivkami  či dechem, jde vždy o komplexní proces dotýkající se celého člověka. Fyziologická, emoční a psychická oblast jsou spolu propojeny, změna v jedné oblasti vyvolá změnu v těch zbývajících. Každý žák pracuje svým tempem na svých specifických hudebních nebo hlasových potřebách. Repertoár si žák vybírá nejlépe sám, je tak podpořena jeho pozitivní motivace k práci na sobě, vhodnost a přiměřenost výběru je ale vždy konzultována s lektorem. Žák je všestranně motivován k samostatnému aktivnímu přístupu, práce pak postupuje mnohem rychleji a stává se zábavnější. Žáci mají možnost veřejně vystoupit s profesionální aparaturou a zhodnotit tak svou dosavadní práci.
 

Po domluvě lze absolvovat i nestandardní počet lekcí podle individuálních požadavků jednotlivých zájemců.

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 45 minut 
den a hodina podle individuální dohody ve dnech pondělí a úterý  
cena kurzu 7 000 Kč za pololetí (I.= září 2019 - leden 2020, II.= únor - červen 2020)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Monika Obermajerová, Dipl. um.

Více informací najdete na www.hlasdokoran.cz.

Odběr programu e-mailem