Sólový zpěv pro děti (Mgr. MgA. Eva Klečková)

sólový zpěv 


Individuální výuka je zaměřena na osvojení základních interpretačních dovedností, tzn. ovládnutí pěvecké a dechové techniky: měkké a opřené nasazení tónu, správná pěvecká výslovnost a frázování, schopnost vyjádřit obsah a výraz zpívaných skladeb, orientace v notovém zápise.

Žáci jsou vedeni ke kultivovanému a přirozenému uměleckému projevu, zpívají lidové písně v jednoduché i složitější úpravě a umělé písně různých období a žánrů.


Součástí výukové hodiny je hudební nauka a teorie: noty, pomlky, rytmy, stupnice a tóniny, intervaly, akordy, italské hudební názvosloví tempa, přednesu a dynamiky.sborový zpěv – malý pěvecký sbor (výhledově)

Kolektivní výuka je zaměřena na společnou hudební interpretaci. Žáci se učí podřídit se celku a postupně se odpoutávat od jednohlasu. Učí se reagovat na dirigentská gesta, kontrolují intonaci a zpívají s přesnou artikulací. Využívají pěvecké zkušenosti získané z výuky sólového zpěvu při vyjádření obsahu, charakteru a stylu studovaných skladeb.


Cílem výuky zpěvu je nejen naučit děti pěkně zpívat, ale také v nich probouzet lásku k hudbě, naučit je hudbu poslouchat a kultivovat tak duši mladého člověka.

počet žáků sólový zpěv - individuální výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 45 minut  
den a hodina podle individuální dohody ve dnech středa až pátek 
cena kurzu 1 800 Kč za pololetí (I. září 2017 - leden 2018, II. únor - červen 2018)
volná místa OBSAZENO
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Mgr. MgA. Eva Klečková - Kováříková

Absolventka UJEP a JAMU v Brně, operní sólistka, pedagog sólového zpěvu, teorie hudby a hudební nauky.

KURZY

Odběr programu e-mailem