Aerobik pro dívky

pro dívky 6 až 9 let

pro dívky 10 let a starší 


Kondiční cvičení středně vysoké intenzity pod vedením lektora a na dynamickou hudbu. Cvičební program spojuje aerobní cvičení se základy gymnastiky a klade důraz na správné držení těla a správné dýchání. Pomáhá rozvíjet pohybovou  koordinaci a zvládnout základní prvky akrobacie (kotoul, hvězda, stojka atd.). Do programu jsou zařazeny i základní krokové variace s jednoduchou choreografií. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na celkové zpevnění a posílení těla, na zlepšení pohybové koordinace, na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Na této úrovni se nejedná o žádné soutěžení, ale o všestranně rozvíjející pohybovou aktivitu, která dítěti poskytne základy pro mnohé sporty.

Cvičení v kolektivu vrstevníků mimo jiné dětem pomáhá upevňovat přátelské vztahy a navazovat nové a přináší i psychickou pohodu.


V obou skupinách bude dětem s předpoklady a se zájmem určena intenzivnější a náročnější forma cvičení. Cílem cvičení je další rozvoj motoricko-funkčních schopností, odrazová a dopadová průprava, rozvoj flexibility, obratnosti, síly a koordinace a nácvik složitějších krokových variací a sestav. Děti se také mohou účastnit různých soutěží, ale účast samozřejmě není povinná.

 

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence 6 - 9 let 1x týdně 1 lekce = 75 minut
10 let a starší 1x týdně 1 lekce = 120 minut  
den a hodina 6 - 9 let čtvrtek 16.30 - 17.45
10 let a starší čtvrtek 14.30 - 16.30  
cena kurzu 6 - 9 let 1 200 Kč za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
10 let a starší 1 600 Kč za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Eva Baňková, DiS.

Kvalifikovaná a zkušená lektorka s pedagogickým vzděláním a bohatou praxí. Učitelka mateřské školky a sportovní trenérka s úžasným vztahem k dětem

KURZY

Odběr programu e-mailem