Cvičení pro dospělé PILATES

PILATES


je cvičební program na protažení a posílení všech svalů v těle. Kromě povrchového svalstva je aktivováno a posilováno i hluboko uložené svalstvo v oblasti páteře. Cvičení vytváří silné a stabilní centrum trupu, které je základem správného držení těla, rozvíjí rovnováhu, ohebnost a sílu. Cviky se provádějí pomalu, plynule a přesně v souladu s hlubokým dýcháním. Pravidelné a správně provedené cvičení přináší vzpřímené držení těla a dlouhé štíhlé svaly.

 

S sebou potřebujete: vhodné oblečení a podle obsahu lekce i obuv s nešpinivou podrážkou, karimatku (omezený počet je k zapůjčení na místě). K dispozici je šatna s uzamykatelnými skřínkami.   

 

Po vyplnění přihlášky (jednoduchý formulář lze vyplnit na místě při první návštěvě) můžete chodit na libovolné hodiny označené jako "cvičení pro dospělé". Rezervace místa není nutná.   

 

Cena lekce je 100 Kč při platbě v hotovosti před každou lekcí přímo cvičitelce nebo 90 Kč při platbě předem za 10 a více lekcí. 

 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.

Je určen na pohybové aktivity, které probíhají v delším časovém úseku. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě.Chcete-li příspěvek využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je nutné předem jednorázově uhradit takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Pro tyto účely Vám bude vystavena faktura, kterou lze uhradit buď hotově v kanceláři č. 2 nebo bankovním převodem. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 
Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet počet vstupenek opravňujících k návštěvě jakékoliv lekce označené jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek končí k poslednímu dni školního roku 2019 - 2020, tj. k 26.6.2020.     


Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.). 
 


Uhradit předem fakturou určitý počet vstupů (min. 10) můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete. 

 

 

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 60 minut 
den a hodina čtvrtek 19:00 - 20:00 
cena kurzu 100 Kč za lekci hotově na místě nebo 90 Kč při platbě předem za 10 a více lekcí
volná místa Můžete se kdykoliv přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Mgr. Jarka Tomajková

KURZY

Odběr programu e-mailem