Hra na hudební nástroj pro děti

pro děti od 1.třídy      


Hra na hudební nástroj vyžaduje od žáka schopnost dlouhodobého soustředění na jednu konkrétní činnost, proto přijímáme děti až od 6 let, na některé nástroje vzhledem k jejich náročnosti děti ještě starší.


nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara, klavír, keyboard, bicí


Žáci během výuky zvládnou technické a výrazové prostředky vybraného nástroje, postupně se seznámí s odpovídající hudební literaturou, naučí se číst z listu a interpretovat hudbu různých žánrů. Hudební nauka je průběžnou součástí výuky. Pro jednotlivé nástroje nejsou stanovené pevné osnovy, vyučující s každým žákem postupuje tempem přiměřeným jeho schopnostem s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku. K pokračování v dalším ročníku není nutné skládat žádné zkoušky. Během školního roku se koná několik veřejných vystoupení, zpravidla před Vánocemi a na závěr sezóny. Účast na nich je ale dobrovolná, protože pro některé žáky představuje veřejné vystoupení významný stresující faktor.  


Výuku vedou zkušení lektoři s odpovídajícím odborným vzděláním (absolventi konzervatoře nebo akademie) a praxí v ZUŠ či soukromých hudebních školách, v mnoha případech aktivní profesionální hudebníci. Rozhodně se tedy nemusíte obávat nižší úrovně výuky než v ZUŠ.

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1x týdně 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce) 
den a hodina podle individuální dohody ve dnech pondělí až pátek 
cena kurzu 2 800 Kč bicí za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
2 200 Kč všechny ostatní nástroje za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Více lektorů


Eva Bastlová - klavír
Jan Benda - kytara
Markéta Brabcová - klavír
Marek Duda, Dis. - flétna
Eva Frantinová - housle, flétna, klavír
Zuzana Hrbková, Dipl. um. - klavír, flétna
Jan V. Kovářík - klavír
Pavel Rabas - saxofon, klavír, keyboard
Vít Reichel - flétna, klarinet, saxofon
Jakub Schinko - klavír
Taťána Skálová - klavír
Radek Svoboda - klavír, keyboard
Jakub Šuma - bicí

KURZY

Odběr programu e-mailem