Hra na hudební nástroj pro dospělé

pro dospělé      nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara, klavír, keyboard, bicí


Žáci během výuky zvládnou technické a výrazové prostředky vybraného nástroje, postupně se seznámí s odpovídající hudební literaturou, naučí se číst z listu a interpretovat hudbu různých žánrů. Hudební nauka je průběžnou součástí výuky. Pro jednotlivé nástroje nejsou stanovené pevné osnovy, vyučující s každým žákem postupuje tempem přiměřeným jeho schopnostem a možnostem s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku. K pokračování v dalším ročníku není nutné skládat žádné zkoušky. Během školního roku se koná několik veřejných vystoupení, zpravidla před Vánocemi a na závěr sezóny. Účast na nich je ale dobrovolná, protože pro některé žáky představuje veřejné vystoupení významný stresující faktor.  

 

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1x týdně 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce) 
den a hodina podle individuální dohody ve dnech pondělí až pátek 
cena kurzu 4 200 Kč bicí za pololetí (I. září 2019 - leden 2020, II. únor - červen 2020)
3 300 Kč všechny ostatní nástroje za pololetí (I. září 2019 - lede0) n 2020, II. únor - červen 2020)
volná místa bicí: středa 13:30, čtvrtek 13:30
kytara: pondělí 19:00, úterý 19:00
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Více lektorů


Eva Bastlová - klavír
Jan Benda - kytara
Markéta Brabcová - klavír
Marek Duda, Dis. - flétna
Eva Frantinová - housle, flétna, klavír
Zuzana Hrbková, Dipl. um. - klavír, flétna
Jan V. Kovářík - klavír
Pavel Rabas - saxofon, klavír, keyboard
Vít Reichel - flétna, klarinet, saxofon
Jakub Schinko - klavír
Taťána Skálová - klavír
Radek Svoboda - klavír, keyboard
Jakub Šuma - bicí

KURZY

Odběr programu e-mailem