Sólový zpěv pro děti (lektorka Kováříková)

pro děti od 1. třídy


Individuální výuka je zaměřena na osvojení základních interpretačních dovedností, tzn. ovládnutí pěvecké a dechové techniky: měkké a opřené nasazení tónu, správná pěvecká výslovnost a frázování, schopnost vyjádřit obsah a výraz zpívaných skladeb, orientace v notovém zápise.

 

Žáci jsou vedeni ke kultivovanému a přirozenému uměleckému projevu, zpívají lidové písně v jednoduché i složitější úpravě a umělé písně různých období a žánrů.


Součástí výukové hodiny je hudební nauka a teorie: noty, pomlky, rytmy, stupnice a tóniny, intervaly, akordy, italské hudební názvosloví tempa, přednesu a dynamiky. 

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1x týdně 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce)  
den a hodina podle individuální dohody ve dnech středa a čtvrtek 
cena kurzu 2 200 Kč za pololetí (I. září 2020 - leden 2021, II. únor - červen 2021)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Mgr. MgA. Eva Klečková - Kováříková

Absolventka UJEP a JAMU v Brně, operní sólistka, pedagog sólového zpěvu, teorie hudby a hudební nauky.

KURZY

Odběr programu e-mailem