Sólový zpěv pro děti (lektorka Marhoulová)

pro děti od 1. třídy


Individuální výuka spočívá především v přirozeném rozvoji hlasu každého jedince. Je zaměřena na konkrétní hlasové dovednosti každého žáka zvlášť a vedena snahou je dále rozvíjet. Základy jsou postaveny na správné technice, na nácviku přirozeného pěveckého postoje a v případě nutnosti se pracuje i na odbourání svazujícího pocitu, nervozity a strachu. Žákům jsou předávány základy hudební nauky, ovládání rytmu a správného pěveckého dýchání. Jedním z cílů výuky je zbavit děti trémy a dodat jim sebevědomí v projevu a to nejen ve zpěvu, ale i v celkovém vystupování. Ať se jedná o začátečníky či pokročilé je lektorka otevřená výběru repertoáru tak, aby dítě zpívalo, co ho baví, ale zároveň to pro ně bylo technicky a hlasově zvládnutelné. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na výrazový projev dle charakteru písně a přirozený výraz žáka. Individuální výuka je zaměřena na osvojení základních interpretačních dovedností, tzn. ovládnutí pěvecké a dechové techniky: měkké a opřené nasazení tónu, správná pěvecká výslovnost a frázování, schopnost vyjádřit obsah a výraz zpívaných skladeb, orientace v notovém zápise.

 

 

počet žáků individuální výuka
rozsah a frekvence 1x týdně 1 lekce = 45 minut (hudební nauka je součástí lekce)  
den a hodina podle individuální dohody ve dnech pondělí a úterý 
cena kurzu 2 200 Kč za pololetí (I.= září 2020 - leden 2021, II.= únor - červen 2021)
volná místa
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Vilemína Marhoulová, DiS.

Absolventka Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, vystudovaná muzikálová herečka, pedagožka populárního zpěvu.

KURZY

Odběr programu e-mailem