Kurzy pro děti i dospělé

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Prázdniny ve školním roce 2019 - 2020:

Vánoční prázdniny: 
pondělí 23.12. 2019 až pátek 3.1. 2020 (vyučování začne v pondělí 6.1. 2020)

Pololetní prázdniny:
pátek 31.1. 2020

Jarní prázdniny: 
17.2. – 23.2. 2020          Praha 1 – 5
24.2. – 1.3. 2020           Praha 6 – 10

Velikonoční prázdniny: 
čtvrtek 9.4. až pondělí 13.4. 2020 (státní svátky 10.4. a 13.4.)

Hlavní prázdniny: 
středa 1.7. až pondělí 31.8. 2020


Placení kurzovného:
Cena: je uvedena na stránce každého jednotlivého kurzu.
Způsob: bankovním převodem nebo hotově do pokladny v kanceláři č.2.
Platební údaje: nové číslo účtu (výhradně pro platby za kurzy) 11117335/5500 u Raiffeissenbank, KS = 0308, VS = 777, SS = osobní číslo přidělené při zápisu. 
Platba za více kurzů nebo více osob: jednotlivé ceny lze spojit do jedné částky a rozepsat do zprávy pro příjemce.  


Nepřehlédňete!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na pohybové aktivity (případně letní tábory pro děti), které probíhají v delším časovém úseku. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude vystavena faktura, kterou lze uhradit buď hotově v kanceláři č. 2 nebo bankovním převodem. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Jsou-li pojištěnec a plátce dvě různé osoby, tak tytéž údaje kromě data narození i o plátci. 
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné!  
Chcete-li příspěvek využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je nutné předem jednorázově uhradit takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet vstupenek opravňujících ke vstupu na jakékoliv cvičení označené v nabídce (sekce KURZY) jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek vydaných v tomto škoním roce končí k jeho poslednímu dni, tj. k 30.6.2020.   

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní
číslo zaměstnance apod.).  

Uhradit předem určitý počet (min. 10) vstupů můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete. Vystavenou fakturu lze uhradit převodem nebo hotově do pokladny.  


 
Kurzy (kromě těch uvedených níže) se konají v hlavní budově KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy.

pobočka Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy:
kurz BROUČEK (dopolední přípravka pro děti okolo 2 let)
kurz Integrální jóga 

 


pobočka Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy:   
kurz ŤAPKA (turistický oddíl pro děti těsně předškolního a školní věku)

kurz ŤAPIČKA (turistická přípravka pro děti 3 - 5let)
kurz ŠIKULKY (výtvarka pro rodiče s dětmi okolo 2 let)
kurz ŠIKULOVÉ (výtvarka pro samotné děti 3 - 4 roky) 

 

 

 

 

TIP! Kurzy pro děti pořádáme také v Kulturním domě Bílá Hora. Podívejte se na celou nabídku ZDE!

kurz MUZIKÁLOVÝ KURZ PRO DĚTI (pro samotné děti od 6 do 16 let)

kurz HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY (pro samotné děti od 3 do 6 let)