Aerobik pro dívky 10 - 12 let

Kondiční cvičení středně vysoké intenzity pod vedením lektora a na dynamickou hudbu. Cvičební program spojuje aerobní cvičení se základy gymnastiky a klade důraz na správné držení těla a správné dýchání. Pomáhá rozvíjet pohybovou  koordinaci a zvládnout základní prvky akrobacie (kotoul, hvězda, stojka atd.). Do programu jsou zařazeny i základní krokové variace s jednoduchou choreografií. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na celkové zpevnění a posílení těla, na zlepšení pohybové koordinace, na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Na této úrovni se nejedná o žádné soutěžení, ale o všestranně rozvíjející pohybovou aktivitu, která dítěti poskytne základy pro mnohé sporty.


Cvičení v kolektivu vrstevníků mimo jiné dětem pomáhá upevňovat přátelské vztahy a navazovat nové a přináší i psychickou pohodu.


Cílem cvičení je další rozvoj motoricko-funkčních schopností, odrazová a dopadová průprava, rozvoj flexibility, obratnosti, síly a koordinace a nácvik složitějších krokových variací a sestav. Děti se také mohou účastnit různých soutěží, ale účast samozřejmě není povinná.
 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození dítěte, kromě data narození stejné údaje i o plátci faktury.
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.). 
 

počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence 1x týdně 1 lekce = 120 minut 
den a hodina čtvrtek 14:30 - 16:30 
cena kurzu 1 800 Kč za pololetí (I. = září 2024 - leden 2025, II. = únor - červen 2025)
volná místa OBSAZENO
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Eva Baňková, DiS.

Kvalifikovaná a zkušená lektorka s pedagogickým vzděláním a bohatou praxí. Učitelka mateřské školky a sportovní trenérka s úžasným vztahem k dětem

KURZY

Odběr programu e-mailem