BROUČEK - předškolková přípravka

pro děti okolo 2 let


V kurzu si děti pohrají, zazpívají písničku, poslechnou pohádku, protáhnou tělo, vytvoří něco pěkného, zopakují barvy a tvary a naučí se spoustu nových zajímavých věcí. Kurz slouží jako přípravka na klasickou školku a je určen dětem, které budou na vybraný den nebo dny v týdnu chodit pravidelně. Děti mají možnost si v malém kolektivu vrstevníků postupně zvyknout na samostatný pobyt v neznámém prostředí. Dítě můžete přihlásit na libovolný počet dnů v týdnu a v těchto dnech pak máte trvale rezervované místo. Při první návštěvě by však měl rodič počítat s tím, že bude možná potřeba, aby byl na dosah, protože ne vždy jde napoprvé všechno hladce. Platí to zejména pro rodiče dětí, které zatím nemají zkušenost s jiným než domácím prostředím. Při standardním průběhu rodič dítě na začátku lekce předá lektorce a na konci vyzvedne.


Kurz se koná na pracovišti KC Průhon na adrese Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy, vstup je vedle zadního vchodu do domu (naproti dětskému hřišti) každý všední den od 8.30 do 12.30. O případných výlukách (svátky, prázdniny apod.) budete včas informováni přímo na pracovišti, případně ještě formou SMS. Informace je také vždy uvedena na webu KCP www.pruhon.cz v sekci KURZY.  
 

Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit předem, co nejdříve, nejpozději ale do 8.00 ráno v den docházky, výhradně formou SMS na telefonní čísla lektorek (obdržíte při zahájení docházky). 
Počet zájemců zpravidla překračuje kapacitu přípravky, některé děti chtějí docházet jen občas a nepravidelně, jiné zase mimořádně potřebují přijít i jindy než ve svých pravidelných dnech. Pokud dítě včas omluvíte, tak volné místo rád využije někdo jiný.


Platí se hotově na místě vždy na celý měsíc dopředu oproti příjmovému dokladu a to první den docházky v každém jednotlivém měsíci. Pokud dítě dochází např. v úterý a ve čtvrtek, budete první úterý v měsíci platit na všechny úterky a čtvrtky až do konce toho měsíce.
Pouze za řádně omluvenou nepřítomnost Vám bude nevyčerpaná částka převedena do dalšího měsíce, pokud byste ji kvůli ukončení docházky již nemohli čerpat, bude Vám vrácena. Pokud se v den či dny pravidelné docházky nedostavíte bez předchozí omluvy výše popsaným způsobem, platba propadá.


Co dítě potřebuje: 
* Bačkůrky a lehké pohodlné oblečení do herny, u kterého nevadí případné ušpinění.
* Vhodné oblečení a obuv na ven (chodíme alespoň na chvilku za každého počasí). 
* Náhradní oblečení a dostatek plen (pokud je dítě ještě používá). 
* Svačinu a pití odpovídající jednak jejich výživovým potřebám, jednak jejich schopnostem ji samostatně zkonzumovat (nejsou vhodné například řídké jogurty či přesnídávky).


Co prosíme dodržovat:
* Před zahájením docházky nás neváhejte informovat o případných individuálních zvláštnostech nebo potřebách svého dítěte.  
* V žádném případě, prosím, nevoďte děti do přípravky nemocné! I tak zdánlivě banální věc jako rýma je nemoc a v kolektivu se velmi rychle šíří. Buďte, prosím, k ostatním ohleduplní.
* Choďte ráno s dětmi včas a také je v poledne včas vyzvedávejte. Ne kvůli nám, ale kvůli dětem. Jsou smutné, když vidí rodiče ostatních dětí, ale ne toho svého…
* Nedávejte, prosím, dětem s sebou jejich vlastní hračky. Kromě rizika zničení či ztráty bývá problém s půjčováním vlastních hraček ostatním dětem.
* Neberte s sebou, prosím, kočárky, pokud je po předání dítěte zase nemůžete odvézt. Na pracovišti není k dispozici dostatečně velký prostor, kde by mohly být zaparkované celé dopoledne aniž by to zásadně omezilo provoz.


Podrobné informace v tištěné podobě jsou k dispozici přímo na pracovišti a obdržíte je při nástupu do přípravky.

 


počet žáků skupinová výuka
rozsah a frekvence 1 lekce = 240 minut  
den a hodina pondělí až pátek 8:30 - 12:30 
cena kurzu 250 Kč za lekci (předplácí se hotově na místě dopředu na celý měsíc)
volná místa Ještě se můžete přidat!
místo konání KC Průhon Zeptat se na kurz

Informace o lektorovi

Více lektorů

Bc. Tereza Šimková
Martina Urbanová
Mgr. Kateřina Vítečková

KURZY

Odběr programu e-mailem