Kurzy pro děti i dospělé

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Informace o (ne)konání výuky v týdnu jarních prázdnin od 24. - 28.2. najdete na stránce každého jednotlivého kurzu.


Prázdniny ve školním roce 2019 - 2020 podle MŠMT ČR

Jarní prázdniny:
24.2. – 28.2. 2020           Praha 6 – 10

Velikonoční prázdniny: 
čtvrtek 9.4. až pondělí 13.4. 2020 (státní svátky 10.4. a 13.4.)

Hlavní prázdniny: 
středa 1.7. až pondělí 31.8. 2020
Výuka na všech pracovištích ale končí stejně jako v řepských školách již v pátek 26.6.. 


Placení kurzovného na II.pololetí

TERMÍN ÚHRADY
Do 31. 1. 2020, pokud jste termín nestihli, je nutné platbu poslat obratem. Při platbě fakturou podle data její splatnosti.
ZPŮSOB ÚHRADY
* Standardně bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank č. 11117335/5500, variabilní symbol (VS) = 3místné osobní číslo přidělené při zápisu.
* Kartou nebo v hotovosti v kanceláři č. 2 KC Průhon.
* Fakturou (pro čerpání příspěvku od zdravotní pojišťovny nebo od zaměstnavatele). Fakturu lze hradit převodem na účet u Raiffeisenbank č. 11117335/5500,
  nebo hotově do pokladny KC Průhon v kanceláři č. 2 (kartou fakturu platit nelze).
V případě faktury VS = číslo faktury, při platbě faktury převodem, nezapomeňte, prosím, tento VS uvést.   
PLATBA ZA VÍCE KURZŮ NEBO VÍCE OSOB
Jednotlivé částky můžete sloučit do jedné platby nebo uhradit pod jedním variabilním symbolem (VS) a do zprávy pro příjemce pak platbu rozepsat nebo uvést ostatní VS. 

 

FAKTURA (budete-li žádat o příspěvek na kurzovné): 
1. zdravotní pojišťovnu:
Pojišťovny přispívají na pohybové aktivity, které probíhají v delším časovém úseku, a také na letní tábory pro děti. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám vystavíme fakturu. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Jsou-li pojištěnec a plátce dvě různé osoby, tak tytéž údaje kromě data narození i o plátci. Příspěvek můžete využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je ale nutné na základě faktury uhradit jednorázově takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet vstupenek opravňujících ke vstupu na jakékoliv cvičení označené v nabídce (sekce KURZY) jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek vydaných v tomto školním roce končí k jeho poslednímu dni, tj. k 26. 6. 2020. 
Koupit předem určitý počet (min. 5) vstupů můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete.

2. zaměstnavatele: 
Zaměstnavatelé přispívají na okruh aktivit, který si sami stanoví, a opět na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).  

* Požadavek na vystavení faktury je třeba avizovat předem.
* Vystavení faktury zpětně k již proběhlé platbě není možné. 

 


 
Kurzy (kromě těch uvedených níže) se konají v hlavní budově KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy.

pobočka Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy:
kurz BROUČEK (dopolední přípravka pro děti okolo 2 let)
kurz Integrální jóga 

 


pobočka Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy:   
kurz ŤAPKA (turistický oddíl pro děti těsně předškolního a školní věku)

kurz ŤAPIČKA (turistická přípravka pro děti 3 - 5let)
kurz ŠIKULKY (výtvarka pro rodiče s dětmi okolo 2 let)
kurz ŠIKULOVÉ (výtvarka pro samotné děti 3 - 4 roky) 

 

 

 

 

TIP! Kurzy pro děti pořádáme také v Kulturním domě Bílá Hora. Podívejte se na celou nabídku ZDE!

kurz MUZIKÁLOVÝ KURZ PRO DĚTI (pro samotné děti od 6 do 16 let)

kurz HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY (pro samotné děti od 3 do 6 let)

 

 

 

 

 

 

 

KURZY

Odběr programu e-mailem