Kurzy pro děti i dospělé

AKTUÁLNÍ INFORMACE 


ZÁPIS DO KURZŮ na školní rok 2020 - 2021
pro naše letošní žáky: pondělí 15.6. až pátek 19.6. 
denně  13.00 - 19.00
pro nové zájemce: pondělí 22.6. až pátek 26.6.
denně 13.00 - 19.00 
Výuka ve školním roce 2020 - 2021 začne v pondělí 7.9. podle rozvrhu.

 

Od 25.5.2020 pokračuje výuka na všech pracovištích KC Průhon. Všechny prosíme, aby při první návštěvě odevzdali lektorovi prohlášení, že nevykazují žádné příznaky virového infekčního onemocnění a že v uplynulých 14 dnech ani nepřišli do kontaktu s nikým, kdo by takové příznaky vykazoval. Pokud navštěvujete více kurzů, prohlášení samozřejmě stačí odevzdat jen jednou.  

Formulář prohlášení ke stažení ZDE .

Pokyny a pravidla ke vstupu do budovy ZDE
Pokyny a pravidla ke kurzům ZDE
Pokyny a pravidla pro kurzy Jiránkova 1135/6 ZDE
Pokyny a pravidla pro kurzy Jiránkova 1138/2 ZDE
Pokyny a pravidla pro knihovnu ZDE - Pozor, nová otevírací doba knihovny na www.pruhon.cz/knihovny


Kompenzace za nerealizovanou výuku v období, kdy bylo KC Průhon v důsledku epidemilogické situace uzavřeno (11.3. - 22.5.2020):
Nárok na vrácení poměrné části kurzovného má účastník v případě, že se kurz v uvedeném období nekonal buď vůbec nebo pouze částečně, nebo se nemohl alternativní formy výuky účastnit. Pokud se účastník rozhodl od 25.5. 2020 do konce školního pololetí již do kurzu nenastoupit, nárok na další kompenzaci mu nevzniká.
Možné formy kompenzace:
1. Odečet poměrné části kurzovného od platby na I.pololetí š.r. 2020 - 2021 (může být i za jiný kurz hrazený předem na celé období).    
2. Vratka poměrné části kurzovného převodem na účet uvedený účastníkem. S výjimkou plateb fakturou, kdy byla plátcem právnická osoba (vratka náleží plátci).   
3. Některé obory s individuální výukou nabídnou po domluvě mimořádné lekce i v období letních prázdnin.
4. Platnost předplacených vstupenek na cvičení pro dospělé je prodloužena do konce I.pololetí š.r. 2020 - 2021. 

Nárok je třeba uplatnit písemně: uvést jméno a příjmení účastníka, navštěvované kurzy a preferovanou formu kompenzace (u vratky na účet uvést číslo bankovního účtu). Nárok lze uplatnit souhrnně za více rodinných příslušníků i více kurzů. Požadavek stačí zaslat mailem na kurzy@pruhon.cz nebo předat v kanceláři č.2.      

 

Prázdniny ve školním roce 2019 - 2020 podle MŠMT ČR

Hlavní prázdniny: 
středa 1.7. až pondělí 31.8. 2020

Výuka na všech pracovištích ale končí stejně jako v řepských školách již v pátek 26.6.. 


Placení kurzovného na II.pololetí

TERMÍN ÚHRADY
Do 31. 1. 2020, pokud jste termín nestihli, je nutné platbu poslat obratem. Při platbě fakturou podle data její splatnosti.
ZPŮSOB ÚHRADY
* Standardně bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank č. 11117335/5500, variabilní symbol (VS) = 3místné osobní číslo přidělené při zápisu.
* Kartou nebo v hotovosti v kanceláři č. 2 KC Průhon.
* Fakturou (pro čerpání příspěvku od zdravotní pojišťovny nebo od zaměstnavatele). Fakturu lze hradit převodem na účet u Raiffeisenbank č. 11117335/5500,
  nebo hotově do pokladny KC Průhon v kanceláři č. 2 (kartou fakturu platit nelze).
V případě faktury se VS = číslo faktury, při platbě převodem nezapomeňte, prosím, tento VS uvést.   
PLATBA ZA VÍCE KURZŮ NEBO VÍCE OSOB
Jednotlivé částky můžete sloučit do jedné platby nebo uhradit pod jedním variabilním symbolem (VS) a do zprávy pro příjemce pak platbu rozepsat nebo uvést ostatní VS. 

 

FAKTURA (budete-li žádat o příspěvek na kurzovné): 
1. zdravotní pojišťovnu:
Pojišťovny přispívají na pohybové aktivity, které probíhají v delším časovém úseku, a také na letní tábory pro děti. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám vystavíme fakturu. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození pojištěnce. Jsou-li pojištěnec a plátce dvě různé osoby, tak tytéž údaje kromě data narození i o plátci. Příspěvek můžete využít i na CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ, je ale nutné na základě faktury uhradit jednorázově takový počet lekcí, aby výsledná částka (násobky 90 Kč) odpovídala minimální výši úhrady požadované Vaší pojišťovnou. Po obdržení platby Vám bude vydán příslušný počet vstupenek opravňujících ke vstupu na jakékoliv cvičení označené v nabídce (sekce KURZY) jako CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Vstupenku odevzdáte cvičitelce místo standardní platby v hotovosti. Platnost vstupenek vydaných v tomto školním roce končí k jeho poslednímu dni, tj. k 26. 6. 2020. 
Koupit předem určitý počet (min. 5) vstupů můžete i v případě, že nárok na příspěvek nikde uplatňovat nebudete.

2. zaměstnavatele: 
Zaměstnavatelé přispívají na okruh aktivit, který si sami stanoví, a opět na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).  

* Požadavek na vystavení faktury je třeba avizovat předem.
* Vystavení faktury zpětně k již proběhlé platbě není možné. 

 


 
Kurzy (kromě těch uvedených níže) se konají v hlavní budově KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy.

pobočka Jiránkova 1135/6, Praha 6 - Řepy:
kurz BROUČEK (dopolední přípravka pro děti okolo 2 let)
kurz Integrální jóga 

 


pobočka Jiránkova 1138/2, Praha 6 - Řepy:   
kurz ŤAPKA (turistický oddíl pro děti těsně předškolního a školní věku)

kurz ŤAPIČKA (turistická přípravka pro děti 3 - 5let)
kurz ŠIKULKY (výtvarka pro rodiče s dětmi okolo 2 let)
kurz ŠIKULOVÉ (výtvarka pro samotné děti 3 - 4 roky) 

 

 

 

 

TIP! Kurzy pro děti pořádáme také v Kulturním domě Bílá Hora. Podívejte se na celou nabídku ZDE!

kurz MUZIKÁLOVÝ KURZ PRO DĚTI (pro samotné děti od 6 do 16 let)

kurz HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY (pro samotné děti od 3 do 6 let)

 

 

 

 

 

 

 

KURZY

Odběr programu e-mailem